هزینه و نحوه ارسال سفارشات


زمان و نحوه ارسال سفارشات تهران و شهرستان ها

سفارشات تهران یک ساعت بعد از ارائه سفارش و انجام تسویه به دست شما خواهد رسید و‌ برای شهرستان ها سفارشاتی که هر روز تا ساعت ۱۸ ارائه و تسویه شوند در همان روز ارسال خواهند شد و سفارشات بعد از ساعت ۱۸، روز کاری بعد حداکثر تا ساعت ۱۲ ارسال خواهند شد...

ارسال سفارشات شهرستان ها از طریق تعاونی و انبار ترمینال ها،پست،تیپاکس یا دیگر باربری های خصوصی و یا تحویل راننده های ترمینال انجام میشود.

تحویل تمام سفارشات با دریافت رسید انجام میشود و پیگیری و دریافت رسید تحویل سفارشات روز کاری بعد قابل دریافت است.

هزینه بسته بندی و ارسال سفارشات

تمامی سفارشات داخل جعبه هایی متناسب با میزان حجم سفارش قرار میگیرند و جهت محافظت از خطرات احتمالی حمل (ضربه،رطوبت،حرارت و...) تمامی درز ها و منافذ جعبه توسط چسب به طور کامل پوشانده میشود سپس برای اطمینان از عدم باز شدن جعبه قبل از تحویل توسط برچسب های مخصوص پلمپ، درز های جعبه به طور مجدد پوشانده میشود و در نهایت برای پلمپ نهایی جعبه و بسته بندی توسط تسمه و بسط های مخصوص جعبه پلمپ میشود.