طبق گزارش جدیدی، زمان انتظار مشتریان برای دریافت آیفون ‌14 ‌پرو و 1‌4 ‌پرو مکس افزایش  یافته، زیرا احتمالا تقاضا آن از تولید پیشی گرفته است. در واقع، اپل  نمی‌تواند برای برآورده کردن تقاضا، به اندازه کافی آیفون 14 پرو تولید  کند.

نرخ فروش، مقدار موجودی فروخته شده در یک بازه زمانی معین را نسبت به  مقدار موجودی دریافتی در همان دوره اندازه‌گیری می‌کند. در واقع، تخمین  می‌زند که یک شرکت با چه سرعتی می‌تواند موجودی خود را بفروشد و درآمد  دریافت کند.

 گفته می‌شود که نرخ فروش آیفون‌ها در ماه سپتامبر 3 درصد بیشتر از سال  گذشته بوده، در حالی که نرخ فروش مدل‌های پرو 50 درصد بیشتر از مدل‌های پرو  آیفون 13 در سال 2021 بوده است. عرضه زودهنگام سری آیفون 14 احتمالا به  این امر کمک کرده، هرچند که تقاضا نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

طبق داده‌های UBS، زمان انتظار در چین نیز افزایش یافته است. این میزان  برای آیفون 14 پرو و 14 پرو مکس به حدود 24 روز رسیده، که البته در سال  2021 برای آیفون 13 پرو و 13 پرو مکس، 39 روز بوده است.